Sportainment

Život se neměří počtem nádechů, ale počtem momentů, které berou dech.

Sportainment

Život se neměří počtem nádechů, ale počtem momentů, které berou dech.

Sportainment

Život se neměří počtem nádechů, ale počtem momentů, které berou dech.

Sportainment

Život se neměří počtem nádechů, ale počtem momentů, které berou dech.

 

Teambuilding

"Budování kolektivu", patří k moderním metodám podnikatelského vedení firem.

Pokud jsou zaměstnanci uzavřeni ve svých kancelářích, mají z nedostatku vzájemné komunikace "ponorkovou nemoc". Už žádné neplodné dohadování, napadání, intriky a jiné úkony, které brání vývoji firmy!

  • Navodíme příjemnou atmosféru, přimějeme zaměstnance, aby nejen komunikovali, ale aby si vzájemně pomáhali, táhli za jeden provaz. Ovzduší důvěry ve firmě se obnoví.
  • Jde o zpětnou vazbu a rozbor toho, co se při dané činnosti dělo dobře i špatně (jakási forma disputace).
  • Ve spolupráci s odborníky v oboru jsme se zaměřili právě na realizaci filmových firemních akcí. Každý z nás chtěl někdy prožít alespoň něco, co viděl ve filmu a připadalo mu to jako sen. Máme pro vás připravenu celou škálu filmových akcí, kde se všichni zapojí, zažijí něco, co ještě neprožili a navíc dojde k tomu, co od této akce potřebujete. Všichni se zapojí a budou mezi sebou komunikovat. A to je to, co právě potřebujete.
  • Jsme schopni připravit akce pro malý, ale i velký kolektiv pracovníků. Důležitou informací na počátku je věk a poměr pohlaví. Akce musí být připravena tak, aby se všichni mladí i starší pobavili a zapojili do děje. Jen taková akce, kde všichni spolupracují a baví se, je úspěšná.
  • Vzhledem k tomu, že nám záleží i na tom co se děje kolem nás, rozhodli jsme se spolupracovat s nadací Unicef. Z každé akce, kterou pořádáme, pošleme určité finanční prostředky nadaci, která je použije dle svého uvážení. Věřte, že pokud si s námi vyzkoušíte některou z filmových firemních akcí, tak kromě toho, že to pomůže Vám ve firmě, ještě pomůžete dětem z celého světa.
TeambuildingTeambuildingTeambuildingTeambuilding